Newsletter – Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest BEBIO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 13/19. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wykorzystując adres e-mail: iodo@bebio.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją regulaminu Newslettera. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Panią/Pana i spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć, będziemy korzystać z profilowania. W przypadku profilowania podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi Newsletter, m. in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z Usługi Newsletter. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem korzystając z podanego wyżej adresu mailowego.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

BeActiveTV również w sklepach: