Wiele badań wskazuje, że choroby tak zwane cywilizacyjne są wynikiem niekorzystnych epigenomicznych programowań zachodzących bardzo wcześnie w życiu człowieka, wręcz na poziomie zarodka.

W tym kontekście pierwsze 1000 dni od zapłodnienia aż do wczesnych lat dziecka jest często uznawane za bardzo ważny okres życia. Biorąc ten fakt pod uwagę można założyć, iż opieka sprawowana nad człowiekiem na tym wczesnym etapie ma kluczowe znaczenie w zagwarantowaniu jego prawidłowego rozwoju.

Perinatologia lub medycyna matczyno-płodowa jest nową dziedziną medycyny, która skupia się na okresie ciąży. Jak sama nazwa wskazuje peri – około, natal z natus – urodzić się oraz logos – nauka. Zakres opieki lekarza perinatologa obejmuje ciąże powikłane różnymi patologiami (np. nadciśnienie występujące w ciąży, cukrzyca ciążowa, cholestaza ciężarnych, zagrażający poród przedwczesny itd.). Specjaliści z perinatologii, poza szkoleniem podstawowym z ginekologii i położnictwa, otrzymują dodatkowo dwuletnie szkolenie specjalistyczne z zakresu postępowania w przypadku patologii ciąży, specjalistycznych badań ultrasonograficznych oraz genetycznych badań prenatalnych. 

Ponadto, cześć perinatologów specjalizuje się w operacjach wewnątrzmacicznych w przypadkach, w których można rozpocząć leczenie już na etapie płodowym, niejednokrotnie ratując życie dzieci nienarodzonych.

Dzięki wyodrębnieniu specjalizacji skupiającej się na ciężkich przypadkach wikłających ciążę podnosimy kwalifikacje kadry medycznej  zajmującej się ciężarnymi.  

Materiał przygotował dr n.med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha

BeActiveTV również w sklepach: