Badanie prenatalne to badanie USG I. Trymestru.

Odpowiedź: Prawda, ale…
Badaniami prenatalnym nazywamy badania, które można wykonać jeszcze w okresie ciąży w celu wykrycia wad wrodzonych u płodu, chorób genetycznych lub innych nieprawidłowości rozwojowych.

Do badań prenatalnych można zaliczyć:

  • badania nieinwazyjne:
    • USG: USG I. trymestru, tzw. genetyczne (11-13 tyg.), USG II. trymestru, tzw. połówkowe (20-22 tyg.), USG III. trymestru (28-32 tyg.),
    • badania biochemiczne, tzw. test podwójny, czyli Beta HcG i PAPP-a,
    • badanie wolnego DNA płodowego,
  • badania inwazyjne (np. biopsja kosmówki, amniopunkcja).

Badanie wolnego DNA płodowego zastępuje USG I. trymestru

Odpowiedź: Fałsz.

Badanie USG I trymestru wraz z testem podwójnym ma na celu ocenę ryzyka trzech najczęstszych wad genetycznych, w tym zespołu Downa, jak również identyfikuje pacjentki z wysokim ryzykiem stanu przedrzucawkowego i zaburzeń wzrastania płodu. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje skuteczna profilaktyka tych dwóch patologii ciąży, jest to bardzo istotna informacja w kontekście prowadzenia ciąży.
Natomiast badanie wolnego DNA płodowego służy wyłącznie wykryciu chorób genetycznych – obecnie dostępne są testy, które oceniają do kilkudziesięciu takich wad. Dodatkowo badanie wolnego DNA płodowego pozwala określić płeć płodu oraz antygen RhD.


Prawidłowe wyniki badań prenatalnych dają 100% pewność urodzenia zdrowego dziecka.

Odpowiedź: Fałsz.

Dostępne badania potrafią wykryć wiele określonych wad genetycznych lub anatomicznych płodu, takich jak np. zespół Downa, zespół Turnera, wady nerek czy serca, ale niestety nie są w stanie wykluczyć absolutnie wszystkich istniejących na świecie chorób, takich jak np. choroby metaboliczne i rzadkie choroby genetyczne, niemanifestujące się żadnymi wadami anatomicznymi płodu, które można wykryć w badaniach USG.

Nie wszystkie badania prenatalne są refundowane.

Odpowiedź: Prawda.

NFZ obecnie refunduje badania USG w I., II. i III. trymestrze. Test podwójny refundowany jest tylko w określonej grupie pacjentek (wiek powyżej 35 roku życia, wada genetyczna u matki/ojca, wada genetyczna w poprzedniej ciąży, nieprawidłowy wynik badania USG I. trymestru). Refundowane są również badania inwazyjne, jeśli istnieje wskazanie do ich wykonania. Natomiast badanie wolnego DNA płodowego jest badaniem w pełni płatnym.

Materiał przygotowała lek. med. Magdalena Smyka
Dr Magdalena Smyka przyjmuje w Aurea Clinic, gdzie w trosce o kobietę pasję do medycyny łączymy z empatią.
www.aureaclinic.pl; @aureaclinic.pl; https://instagram.com/aureaclinic.pl
https://www.facebook.com/Aurea-Clinic-100105968685959/

BeActiveTV również w sklepach: